Begeleiding

Jouw kind krijgt bij ons school de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Vier keer per jaar is er een groepsbespreking met onze intern begeleider en de leerkrachten. Tijdens de bespreking wordt besproken hoe het in de groepen gaat, wat de resultaten zijn en wat de groep nodig heeft. De intern begeleider geeft de leerkracht hierbij de hulp die hij of zij nodig heeft. Naast de groepsbesprekingen bespreekt de leerkracht ook de ontwikkeling van kinderen met de intern begeleider. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig en de intern begeleider adviseert de leerkracht in het geven van deze ondersteuning in de groep. Tijdens de oudergesprekken laat de leerkracht je weten als je kind extra ondersteuning nodig heeft voor een bepaald vak.

Zie voor meer informatie de schoolgids.