Groep 3-4

Welkom in groep 3-4!

In groep 3 is de start van het leesonderwijs. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen-Kim als leidraad. We leren allemaal letters en van de letters kunnen we al snel woorden maken. Ook maken we gebruik van allerlei leesspelletjes. De letters en woorden leren we ook schrijven in het schrijfschrift. Bij de start van groep 3 gaan we met rekenen door waar we in gr. Ook leren we de begrippen erbij en eraf en het "+" en "–" teken. We kunnen dan al echte sommen maken en leren de telrij t/m 100.

In groep 4 kunnen we al goed leeskilometers maken. Ook gaan we aan de slag met begrijpend lezen met actuele teksten. Met taal maken we gebruik van de methode Taal Actief, waarin veel aandacht is voor woordenschat. Met rekenen werken we uit de methode Wereld in Getallen. Elke dag werken we aan een doel en kan iedereen de opdrachten maken op verschillende niveaus. Aan het eind van groep 4 kunnen we ook alle hoofdletters schrijven.

Ook hebben we Chromebooks in de groep, waar we opdrachten op kunnen oefenen.

Naast rekenen, taal en schrijven is er ook tijd voor wereldoriëntatie, muziek en creatieve vakken. We werken dan met actuele thema’s voor beide groepen. We gaan twee keer in de week naar de gymzaal om te gymmen. Ook blijft er natuurlijk ruimte om te spelen.