Ons onderwijs

Jouw kind krijgt bij ons op school ruimte voor zijn of haar eigen ontwikkeling. We houden rekening met de verschillen die er tussen de kinderen zijn. Dit doen we door kinderen aan te bieden wat bij hem of haar past, zodat ze vertrouwen krijgen in wat hij of zij kan.
Door het werken met een dag of weektaak kan jouw kind tijdens het zelfstandig werken zelf beslissen wanneer hij of zij de taken maakt. Als kinderen aangeven dat ze meer willen oefenen met bijvoorbeeld rekenen, dan is hier ruimte voor. Op deze manier denkt jouw kind mee in zijn eigen ontwikkeling.

Jouw kind leert bij ons op school door te doen, fouten te maken, hierover na te denken en het opnieuw te proberen. Wij voegen de ervaringen en kennis die je kind opdoet, samen, zodat hij of zij zo goed mogelijk op de toekomst is voorbereid.

De kinderen van onze school zitten in combinatiegroepen. Dat betekent dat er twee jaargroepen bij elkaar in de groep zitten. De vakken die met Nederlands te maken hebben (taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen), Engels en rekenen krijgt jouw kind aangeboden op het niveau van zijn eigen groep. De vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur), verkeer, kunst (zoals muziek, tekenen en handvaardigheid, dans en drama) en bewegingsonderwijs (gymlessen) krijgt jouw kind aangeboden in de combinatiegroep. Tradities zoals Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de laatste schooldag vieren we met alle kinderen van de school.

Documenten