Peuterinstuif op obs De Oleander

Staat uw peuter te popelen om naar de echte school te mogen? Kan uw peuter niet wachten om te kijken? Of vindt uw peuter het juist heel erg spannend om de stap naar de grote school te maken? Dan is de peuterinstuif iets voor u en uw peuter!

Op obs De Oleander vindt 4 keer per schooljaar de peuterinstuif plaats. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom om alvast mee te spelen met de kinderen van groep 1 en 2. De peuterinstuif vindt plaats van 13:00 uur tot 14:15 uur. In de middag lopen de kinderen met de juf in de rij terug naar de ouders.

Mail: janetboerma@opron.nl
Telefoon: 0599-617111

U kunt samen met uw kind naar binnen via de hoofdingang. Daar wordt u opgevangen en naar de leerkracht van groep 1 en 2 gebracht.

Data Peuterinstuif schooljaar 2023-2024:

  • Nieuwe data volgt nog.